Hart onder de Riem

Een Hart onder de Riem

De oudste en gebruikelijkste variant van het gezegde is iemand een hart onder de riem steken. In deze uitdrukking heeft hart de overdrachtelijke betekenis ‘zetel van de moed’, net als in de uitdrukkingen het hart hebben (om iets te doen) (‘iets durven of wagen’) en het hart zonk hem in de schoenen (‘hij verloor alle moed’). Met de riem is een band bedoeld die van de schouder schuin over de borst loopt. Als iemand een hart onder de riem wordt gestoken krijgt iemand dus moed (‘het hart’) in zijn borst, in zijn lijf. 

Later kwam de variant iemand een riem onder het hart steken in gebruik. Er wordt dan uitgegaan van een riem om het middel. Mogelijk ontstond deze variant vanuit de gedachte dat er bij iemand een riem onder het hart moet worden gebonden om te voorkomen dat hem ‘het hart in de schoenen zinkt’. Deze variant iemand een riem onder het hart steken is correct, maar ongebruikelijker dan iemand een hart onder de riem steken. 

Bron: Taaladvies.net 

Als het hart je in de schoenen zinkt, zit je in een behoorlijk ongebruikelijke situatie. Dat is dan ook precies waar wij aan denken: een situatie, anders dan bij anderen, die niet positief is.  
Om te illustreren wat we NIET bedoelen: deze boerin heeft het extreem druk, daarom verdient zij wel een Hart onder de Riem. We begrijpen dat boerinnen het soms onmenselijk druk hebben, maar dat geldt voor bijna iedere boerin.  
Bedenk bij het aanmelden ook, dat de vrijwilliger die voor de boerin die jij opgeeft een pakket gaat maken en dit geheel belangeloos doet.

Het is niet meer mogelijk om voor editie 2023 een boerin voor te dragen of jezelf aan te melden als vrijwilliger om een pakket te maken. 

Uiteraard kun je als vrijwilliger op eigen initiatief boerinnen op de tweede zaterdag in september in het zonnetje zetten met een compliment, een lief kaartje, een bos bloemen of een cadeautje.